reclame online

Zoals er verschillende manieren van adverteren in print zijn, zijn er ook verschillende manieren om te werven via social-media. Je kunt die verschillen op weer verschillende manieren zien. Je kunt natuurlijk verschil maken in de grote variatie aan beschikbare tools: Facebook, Twitter, Hyves, Email, SMS,… noem maar op. Maar je kunt ook het verschil maken tussen de eigenschappen van verschillende tools. Ik bedoel daarmee de push- en pullmedia.

Het verschil hiertussen is niet echt een nuance te noemen. Het één dringt zich min of meer aan je op, terwijl het andere rustig zijn beurt afwacht. Voor alle twee de vormen valt uiteraard wat te zeggen. Maar wanneer gebruik je nou wat. Nu lopen de meningen daarover nogal uiteen en voor meerdere meningen valt te pleiten. Maar het is verstandig hieruit een keuze te maken om uw campagnes op het internet helder te houden. En dan bedoel ik met name helder voor jezelf.

Pushmedia is de meest opdringerige van de twee.Tot deze groep behoort b.v. email en SMS. Bij de meeste mensen kondigt een email zich direct aan en blijft zolang hij niet bekeken wordt, dominant aanwezig. Natuurlijk zijn er manieren om dit meer naar de achtergrond te dringen, maar de meeste mensen willen toch uit zichzelf email zo snel mogelijk ‘wegwerken’. Voor sommige mensen is het gewoon een obsessie. Met SMS is het al niet veel beter. Zodra je ‘m binnen hoort komen blijft hij zich melden totdat je er wat mee doet. Of hij meldt zich prominent op je telefoonscherm.
Je kunt je voorstellen dat deze manier van werven niet door iedereen wordt gewaardeerd en je loopt ook een grote kans direct te worden ‘weggegooid’.

Heeft het dan wel zin om mensen/bedrijven te mailen als het een mail is die ze niet verwachten? Als je email kort en krachtig is, zodat je ‘m eigenlijk gelezen hebt voordat je ‘m afsluit, bereikt hij toch z’n doel. Als die korte tekst intrigerend genoeg is en b.v een link bevat is de kans ruimschoots aanwezig dat de email nog ‘even’ blijft staan. Grafische emails bereiken dit doel ook. Eerste nieuwsbrieven zijn veelal op deze manier in elkaar gezet en wekken de eerste keer een zekere nieuwsgierigheid op.
Heb je dus iets te verkopen/vertellen dat niet in een paar zinnen uit te leggen valt, is de kans zeer groot om in de ‘prullenbak’ te belanden.

Pullmedia is de ‘afwachtende’ manier van werven. Hij wordt niet naar voren geschoven en aan je opgedrongen. Pullmedia is een bron van informatie die jezelf naar je toe moet’trekken’. Je moet er lid van worden via een email verzoek, of je moet een link van de RSS-feed toevoegen aan een reader of je RSS-reader. Deze informatie staat veelal op een blog of in een wiki, maar kan zich ook op een bepaald deel van een website bevinden.

Via pullmedia kan je wel uitgebreid je boodschap vertellen omdat het publiek dat het leest op een zelfgekozen moment aandacht voor je heeft en derhalve geïnteresseerd is in jou product of dienst.

Deze manier van reclame maken heeft langer de tijd nodig om zijn doel te bereiken omdat hij eerst ‘gevonden’ moet worden. Dit kan gebeuren doordat je wordt gevonden  op Google of dat je via een tag wordt gevonden via social bookmarking sites zoals delicious.com. Maar je kunt natuurlijk ook over je eigen blog, site of wiki twitteren of er aandacht aan besteden via Hyves of Facebook. Een concept als Haagswinkelen is hiervoor natuurlijk ook uitermate geschikt. De betrokken winkeliers kunnen een melding maken via hun eigen Haagswinkelen pagina(s) en doorverwijzen naar hun eigen site, blog of wiki. De twitterfeed op Haagschwinkelen.nl kan je er ook voor gebruiken want deze zit dicht bij je doelgroep. Er zijn legio mogelijkheden om jouw blog, site of wiki in de spotlight te krijgen, maar het valt buiten het bestek van deze ‘post’ om daar nu op in te gaan.

De omweg die je moet maken via pullmedia om toch door een groot publiek te worden ‘gezien’ wordt ruimschoots goedgemaakt als jouw informatie interessant genoeg is. Lezers van die informatie worden dan ‘lid van jouw club’ en krijgen iedere nieuw ‘post’ die je schrijft vanzelf aangereikt. Hieruit kunnen interessante discussies ontstaan die een grote kans hebben om uiteindelijk in ’new business’ te resulteren.